Realizacja przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego na podstawie umów zawartych w dniu 23 marca 2021r. nr 86/2021/Wn16/OA-tr-ku/D oraz nr 87/2021/Wn16/OA-tr-ku/P realizuje projekt pn.:

„Kompleksowa modernizacja Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego przy ulicy Bohaterów Warszawy 77 w Myśliborzu”

Planowany koszt całkowity projektu –   2 114 055,00 PLN

Planowane dofinansowanie projektu ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniesie:

 • w formie dotacji – 1 891 786,00 PLN
 • w formie pożyczki – 210 215,00 PLN

Cele projektu:

 • poprawa termoizolacyjności domu zakonnego i jego dostosowanie do obowiązujących norm cieplnych i energetycznych,
 • zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
 • minimalizacja emisji zanieczyszczeń przedostających się do powietrza
 • poprawa jakości powietrza na terenie miasta Myśliborza.

W ramach planowanej inwestycji  przeprowadzone zostaną kompleksowe prace termomodernizacyjne  obiektu domu zakonnego związane z  ociepleniem ścian zewnętrznych, dachu, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej na nową, spełniającą obowiązujące normy, modernizację instalacji grzewczej i c.w.u., w tym montażem pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb c.o. i c.w.u., wymianą oświetlenia na energooszczędne typu LED.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do:

 • redukcji zapotrzebowania na energię użytkową oraz  energię pierwotną,
 • zmniejszenia emisji CO2,
 • poprawy warunków użytkowania obiektu poprzez zwiększenie jego efektywności energetycznej,
 • promowania nowych technologii w budownictwie – wykorzystywania energii z OZE (pompy ciepła, instalacja fotowoltaiczna, oświetlenie LED)

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30 sierpnia 2022r.

 Informacja o wyniku postępowania nr ZO/01/2021

Zamawiający informuje, że w ramach postępowania nr ZO/01//2021, dotyczącego prowadzenia czynności nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego przy ulicy Bohaterów Warszawy 77 w Myśliborzu”, w odpowiedzi na zapytanie wpłynęły dwie oferty złożone przez firmy:

 1. NAT-MAR Firma Handlowo-Usługowa  Andrzej Laskus, Myśliborzyce 28, 74-300 Myślibórz
 2. RAOL Wojciech Ziółkowski ul. Łużycka 30H, 74-300 Myślibórz

W przedmiotowym postępowaniu otwarcie ofert miało miejsce w dniu 22 kwietnia 2021 r. w siedzibie Zamawiającego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 1.982.988,00 zł brutto.

Po przeprowadzeniu oceny formalno-merytorycznej złożonych ofert i uzupełnieniu braków formalnych, Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy tj. firmy  RAOL Wojciech Ziółkowski.

 Informacja o wyniku postępowania nr ZO/02/2021

Zamawiający informuje, że w ramach postępowania nr ZO/02//2021, dotyczącego prowadzenia czynności nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego przy ulicy Bohaterów Warszawy 77 w Myśliborzu”, w odpowiedzi na zapytanie wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę PID Inżynieria Budowlana Jan Marchewka.

W przedmiotowym postępowaniu otwarcie ofert miało miejsce w dniu 15 kwietnia 2021 r. w siedzibie Zamawiającego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 57.477,00 zł brutto.

Po przeprowadzeniu oceny formalno-merytorycznej złożonej oferty i w wyniku przeprowadzonych negocjacji, Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy tj. firmy  PID Inżynieria Budowlana Jan Marchewka.

 Informacja o wyniku postępowania nr ZO/03/2021

Zamawiający informuje, że w ramach postępowania nr ZO/03//2021, dotyczącego prowadzenia czynności menedżera projektu w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego przy ulicy Bohaterów Warszawy 77 w Myśliborzu”, w odpowiedzi na zapytanie wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę Res-Projekt Spółka z o.o.

W przedmiotowym postępowaniu otwarcie ofert miało miejsce w dniu 15 kwietnia 2021 r. w siedzibie Zamawiającego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 57.477,00 zł brutto.

Po przeprowadzeniu oceny formalno-merytorycznej złożonej oferty i w wyniku przeprowadzonych negocjacji,  Zamawiający dokonał wyboru  Wykonawcy tj. firmy  Res-Projekt Spółka z o.o.