Kolejnym etapem w kroczeniu za Jezusem Miłosiernym jest nowicjat. Serce nowicjatu bije w kaplicy. Modlitwa nowicjacka to czas uczenia się Jezusa – Mistrza. Wpatrywanie się w Niego, wsłuchiwanie się w Jego słowa, a także w bicie Jego serca. Przecież bije dla mnie…

 

Nowicjat – czas przebywania w szkole Jezusa Miłosiernego trwa dwa lata. Jak sama nazwa wskazuje, jest  wchodzeniem w nowość.

Jezus Chrystus jest jedyną Nowością, która interesuje nasze nowicjuszki. I to nie jakieś tam nowinki, ale Dobra Nowina, że On kocha do szaleństwa i ma dla Ciebie miejsce w niebie!

Nowicjat to także czas poznawania Założycieli.

To czas budowania wspólnoty.
To czas wspólnej pracy.

 

Nowicjat kończy się uroczystością
złożenia ślubów zakonnych na rok.

Siostry ślubują Bogu czystość, ubóstwo i posłuszeństwo.
Po złożeniu ślubów siostry podpisują formułę ślubną na ołtarzu.

Roczne śluby składają przez pięć kolejnych lat junioratu.