„Celem formacji jest pełny rozwój osoby każdej Siostry jako człowieka, chrześcijanki i zakonnicy, zgodnie z posłannictwem Zgromadzenia dla służby w Kościele. Usilna współpraca z łaską Bożą ma doprowadzić do takiej jedności z Jezusem Miłosiernym, aby móc powiedzieć za Apostołem: „Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). Formacja ta, dokonuje się w postulacie, nowicjacie, junioracie i trwa do końca życia”.
(Konstytucje ZSJM, p. 112)

Formację w naszym Zgromadzeniu rozpoczyna okres aspiratu, a następnie postulatu. To taki czas rozeznawania – i to dwustronnego. Z jednej strony rozeznaje kandydatka – czy podoła, czy to jest właśnie to Zgromadzenie, czy jest zdolna do życia w tej Wspólnocie, czy tu będzie szczęśliwa? Z drugiej strony rozeznaje Zgromadzenie (a w jego imieniu Mistrzyni Aspiratu i Postulatu) – czy ta oto osoba nadaje się do naszego sposobu życia i czy jest zdolna rozwijać nasz charyzmat. W tym celu postulantki włączają się stopniowo w dzieła prowadzone przez Zgromadzenie.

Aspirat i Postulat to okres formacji bardzo podstawowej – poznawanie siebie, własnych emocji, usposobienia… Dobry czas!

Postulat to nie mozolne wspinanie się po stopniach zakonnych „wtajemniczeń”. Nasze życie jest naśladowaniem Jezusa – tzn. wchodzeniem w Jego ślady.