I wreszcie dzień ślubów wieczystych.
Wieczystych – to znaczy na zawsze.

W  formule ślubów siostry wypowiadają słowa:  ” Ślubuję Bogu czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. (…) Błagam Cię Miłosierny Boże, przyjmij tę ofiarę serca mego zupełną i całkowitą, aż do wyniszczenia siebie samej w miłości i służbie Twej świętej”.

Siostry podpisują formułę ślubną na ołtarzu.

Znakiem miłości jest złota obrączka. Złoto jest symbolem wieczności.

Radość płynącą z zaślubin na wieki siostry dzielą ze swoją wspólnotą zakonną, a także z rodziną i przyjaciółmi.

Formacja w Zgromadzeniu nigdy się nie kończy…

Najważniejszym miejscem dla każdej siostry jest kaplica. Tam Jezus przemienia nas w siebie, bo On wszystko może. Jego Miłosierdzie jest ponad nasze wszystkie braki.

Wpatrując się w Jezusa, poznajemy Go. Modlitwa sprawia, że jesteśmy zdolne rozpoznawać Go w naszych bliźnich.

Uczymy się całe życie. Każde nasze wspólne spotkanie to umacnianie jest ubogaceniem, by lepiej żyć, bardzie kochać i zbliżać siebie i innych do Boga bogatego w Miłosierdzie.

Ufajmy Panu!