Zapraszamy na stronę poświęconą
Błogosławionemu Ks. Michałowi Sopoćce