W Zgromadzeniu Sióstr Jezusa Miłosiernego I śluby składa się po odbyciu Nowicjatu na rok- do 25 sierpnia danego roku. Ten dzień jest dla nas szczególny ze względu na rozpoczęcie życia wspólnego w 1947 roku.

Śluby czasowe odnawia się każdego roku- jest to tzw. czas junioratu, który kończy się po 5 latach prośbą o złożenie ślubów wieczystych.