KOSZALIN

ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 16
75-950 Koszalin
tel. 94 343 87 38
e-mail: siostry.koszalin@op.pl

 

Siostry Jezusa Miłosiernego przybyły do Koszalina wraz z początkiem posługi biskupiej ks. Edwarda Dajczaka 26. lipca 2007 r. Naszym zadaniem jest dbałość o poprawne funkcjonowanie domu, a przez spełnianie codziennych obowiązków, budowanie relacji z otoczeniem i modlitwę- świadczenie miłosierdzia.  Włączamy się również w dzieło ewangelizacji, głosząc Miłosierdzie Boże i pomagając ubogim.