KOSZALIN

ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 16
75-062 Koszalin
tel. 94 343 87 38
e-mail: siostry.koszalin@op.pl

 

Siostry Jezusa Miłosiernego przybyły do Koszalina wraz z początkiem posługi biskupiej ks. Edwarda Dajczaka 26. lipca 2007 r., a od 26 lipca 2023 r. posługujemy ks. bp. Zbigniewowi Zielińskiemu.  Naszym zadaniem jest dbałość o poprawne funkcjonowanie domu. Przez spełnianie codziennych obowiązków, budowanie relacji z otoczeniem i włączanie się w miarę możliwości w życie parafii katedralnej i wspólną modlitwę – świadczymy miłosierdzie. Obecnie posługują siostry: s.Francisca
( po lewej) i s.Bożena (przełożona)