Centrum Medyczno – Charytatywne CARITAS w Krośnie

      Opiekę duchową nad pacjentami i ich rodzinami sprawują także siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.

DARŁOWO

W domu Mieszkamy i pracujemy z chorymi w fazie terminalnej choroby nowotworowej oraz wymagającymi opieki długoterminowej.

WILNO

Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie to dom, w którym panuje miłość, dobroć
i nadzieja! U nas chorzy i ich rodziny otoczeni są troską i opieką duchową, medyczną, psychologiczną i socjalną.

s. Michaela Rak
Pierwsza Dama RP odwiedziła hospicjum w Wilnie -
Pierwsze hospicjum dla dzieci na Litwie