MODLITWA ZA KONAJĄCYCH

APOSTOLSTWO MODLITWY W INTENCJI KONAJĄCYCH

przy Zgromadzeniu Sióstr Jezusa Miłosiernego

 

DAR MODLITWY

W łączności duchowej ze świętą siostrą Faustyną, pragniemy zachęcić czcicieli Bożego miłosierdzia do podjęcia modlitwy indywidualnej lub udziału w NIEUSTAJĄCEJ MODLITWIE KORONKĄ DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA –  w intencji uproszenia łaski miłosierdzia dla konających.

Darczyńcą modlitwy może być każdy, kto zapragnie codzienną modlitwą łączyć się z grupą modlitewną przy Zgromadzeniu Sióstr Jezusa Miłosiernego. Pragniemy w ten sposób spełniać prośbę Pana Jezusa i przyczynić się do ufnego przyjmowania łaski zbawienia przez konających w naszych rodzinach i na całym świecie.

Osobiste dane: imię, nazwisko, adres, czas od dnia do dnia i godzinę deklarowanej modlitwy można przesłać do Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego pocztą tradycyjną lub elektroniczną (mailem).

Kontakt:

ZGROMADZENIE SIÓSTR JEZUSA MIŁOSIERNEGO

DOM KONTEMPLACJI

ul. Kościelna 7

66-350 Bledzew

tel. 736853021

e-mail: kontemplacja.zsjm@wp.pl