NAMIOT MIŁOSIERDZIA

Z Dzienniczka św. s. Faustyny Kowalskiej

„W pewnej chwili ujrzałam klasztor tego nowego zgromadzenia. Kiedy chodziłam i zwiedzałam wszystko, nagle ujrzałam gromadę dzieci, które na wiek więcej nie miały jak od pięciu do jedenastu lat. Kiedy mnie ujrzały, otoczyły mnie wokoło i zaczęły głośno wołać: Broń nas przed złem – i wprowadziły mnie do kaplicy, która była w tym klasztorze. Kiedy weszłam do tej kaplicy – w tej kaplicy ujrzałam Pana Jezusa umęczonego – Jezus spojrzał się łaskawie na mnie i powiedział mi, że jest przez dzieci ciężko obrażany – ty je broń przed złem. Od tej chwili modlę się za dzieci, ale czuję, że nie wystarcza sama modlitwa” (Dz.765).

Koronka w intencji dzieci

Jest to grupa modlitewna, której zadaniem jest bronić dzieci przez złem fizycznym i duchowym. Osoby należące do niej, czynią to na trzy sposoby: modlitwą koronką do miłosierdzia Bożego, poszerzaniem swojej wiedzy na tematy związane z chrześcijańskim wychowaniem dzieci, oraz wszelkimi inicjatywami podejmowanymi dla dobra dzieci.

Namioty miłosierdzia są m.in. w  diecezjach: tarnowskiej, lubelskiej, częstochowskiej i łomżyńskiej. Jest już coraz więcej Namiotów Miłosierdzia. Dzięki prasie katolickiej powstają w kolejnych diecezjach. Ponieważ grupy te nie mają obowiązkowych spotkań, mogą w nich być osoby z różnych stron Polski i świata. Są już Namioty złożone z osób mieszkających bardzo daleko od siebie.

Namiot miłosierdzia:
https://milujciesie.org.pl/namiot-milosierdzia.html

https://tarnow.gosc.pl/doc/5497612.Piastunki-i-brygady

Koronką do Miłosierdzia Bożego modlą się za dzieci – : (rdn.pl)

 

Zasady działania

  1. Namiot miłosierdzia, czyli modlitwa koronka do miłosierdzia Bożego w intencji dzieci, ma dwa promienie: Piastunki miłosierdzia i Brygady miłosierdzia.
  2. W skład Piastunek miłosierdzia wchodzą kobiety modlące się za dzieci. W skład Brygad, wchodzą mężczyźni.
  3. Każda osoba należąca do Piastunki i Brygad miłosierdzia, modli się codziennie koronką do miłosierdzia Bożego w intencji dzieci; swoich, bądź sobie najbliższych oraz fizycznie i duchowo zagrożonych lub zaniedbanych.
  4. Modlimy się za dzieci od poczęcia do końca szkoły podstawowej.
  5. Zalecane jest, by wszyscy członkowie, poszerzali swoją wiedzę w zakresie chrześcijańskich zasad wychowania dzieci, nauki Kościoła oraz, by w miarę możliwości włączali się w inicjatywy mające na celu dobro dzieci.
  6. Grupa modlitewna działa przy Zgromadzeniu Sióstr Jezusa Miłosiernego.

KONTAKT

Wszystkich zainteresowanych tworzeniem kół koronkowych lub Namiotu Miłosierdzia prosimy o kontakt:

s. Marietta Kruszewska ZSJM
e-mail:  mercygroup.dm@gmail.com

Materiały formacyjne

Proponowane konferencje i prezentacje: