DZIECI I MŁODZIEŻ

Kanada


Dzieci i młodzież

  „W pewnej chwili, ujrzałam klasztor tego nowego zgromadzenia. Kiedy chodziłam i zwiedzałam wszystko, nagle ujrzałam gromadę dzieci, które na wiek więcej nie miały, jak od pięciu do jedenastu lat. Kiedy mnie ujrzały, otoczyły mnie wokoło i zaczęły głośno wołać: broń nas przed złem i wprowadziły mnie do kaplicy, która była w tym klasztorze. Kiedy weszłam do tej kaplicy, w tej kaplicy ujrzałam Pana Jezusa umęczonego, Jezus spojrzał się łaskawie na mnie i powiedział mi, że jest przez dzieci ciężko obrażany, ty je broń przed złem. Od tej chwili modlę się za dzieci, ale czuję, że nie wystarcza sama modlitwa.” (Dz 765)

„Ufność w dalsze miłosierdzie Boże, szerzenie kultu tego miłosierdzia wśród innych i bezgraniczne poświęcenie mu wszystkich swoich myśli, słów i uczynków, bez cienia szukania siebie, będzie naczelną zasadą mego dalszego życia przy pomocy tegoż niezmierzonego miłosierdzia”. Z Dziennika bł. ks. Michała Sopoćko

Nowy Travnik
Pitsburg
09
Sierra Leone
RPA

                                                                                                                           Oruro Boliwia

            Zgodnie z poleceniem Jezusa i tradycją naszego Zgromadzenia, tam gdzie pracujemy z dziećmi, tworzymy Promyki Jezusa Miłosiernego. Spotkania odbywają się najczęściej raz w tygodniu i trwają godzinę zegarową. Przez wspólną modlitwę i zabawę chcemy wielbić i poznawać Boga w Jego Miłosierdziu.  Wspólny czas rozpoczynamy od modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia, natomiast dalsza część spotkania zależy od tygodnia,w którym przypada.