BIAŁYSTOK

ul. Poleska 42
15-114 Białystok
tel. 85 654 55 28
e-mail: siostry.poleska@gmail.com