Powołania

„Oto idę, Panie, na Twoje wezwanie; oto idę na podbój dusz,
wsparta Twą łaską; jestem gotowa iść za Tobą, Panie, nie tylko na Tabor, ale i na Kalwarię.

Pragnę sprowadzać dusze do źródła miłosierdzia Twego, aby na wszystkich duszach odbił się blask Twych promieni miłosierdzia”.
                                                                                                                 św. Faustyna

Jeśli czujesz, że Bóg wzywa Cię do naszego Zgromadzenia,
nie lękaj się. Dołącz do nas, abyśmy z hasłem ufności
w Miłosierdzie Boże dotarły na cały świat.

PIERWSZE KROKI

„Twój jestem, Panie, i do Ciebie jedynie pragnę należeć. Twoja jest dusza moja, rozum mój, wola moja
i tylko Ciebie mam poznawać i miłować, jako pierwszy początek mój i odpocznienie moje.”
                                                                                                      bł. ks. Michał Sopoćko

Co zrobić, gdy w sercu odkrywasz to ogromne pragnienie, by należeć do Jezusa Miłosiernego,
by być z Nim i dla Niego?

Wspólna modlitwa, jak również osobista, w której każda pragnie pogłębiać więź z Jezusem Miłosiernym.
To przecież On WOŁA a ty ODPOWIADASZ  hojnym sercem.

Bardzo ważne są relacje w naszej Rodzinie jakie mamy między sobą.

Poznajemy siebie i drugą siostrę podczas różnych okazji – również rekreacji.

Poznajemy również Siostry z innych wspólnot Zgromadzenia.

A wszystko to sprawa – JEZUSA MIŁOSIERNEGO.

dOłĄcZ Do nAs

Helena Kowalska w wieku 19l.
(Św. s. Faustyna)

                    s. Maria  Faustyna Kowalska

         Warto podjąć PIERWSZE KROKI, które mogą wydawać się trudne, ale są potrzebne – dla Ciebie samej.

Zapraszamy Cię na rekolekcje – krótsze – weekendowe – lub dłuższe.

Możesz przyjechać na dni wyciszenia lub na taki szczególny czas jaki możesz spędzić w którymś
z domów formacyjnych. Jeden jest w Myśliborzu (dwa domy rekolekcyjne) oraz w Bledzewie (dom postulatu i nowicjatu). Ten czas może pomóc
w tworzeniu więzi między nami.

Gdy jesteś już w momencie decyzji i chcesz wstąpić do Zgromadzenia zadzwoń, umów się na spotkanie bądź termin przyjazdu. Również w tym czasie możesz zadbać o potrzebne dokumenty:

  1. Świadectwo chrztu.
  2. Opinia ks. Proboszcza.
  3. Zaświadczenie od lekarza o ogólnym stanie zdrowia.
  4. Życiorys (ogólny). 
Mistrzynią  aspirantek, postulantek
i nowicjuszek jest s. Eliza

(tel. 697 227 188)