25.08. 1947 r. – 25.08.2017 r.

 

25 sierpnia 1947 r.

Nasz dom w Myśliborzu jest Domem Macierzystym, ponieważ jest to pierwszy dom Zgromadzenia. Wprawdzie Zgromadzenie „poczęło” się w Wilnie, ale było wówczas „bezdomne”, choć wychowywane pod czujnym okiem Matki Miłosierdzia i bacznym spojrzeniem Ojca Założyciela. A kolebka – to już tu, w myśliborskim domu. Siostry zamieszkały w nim 25 sierpnia 1947 r. – w dniu urodzin siostry Faustyny Kowalskiej. Bardzo szczególny jest dla nas fakt, że po przedstawieniu się Ks. Administratorowi (bo na ziemiach poniemieckich nie było jeszcze biskupa) otrzymały trzy propozycje: Gorzów, Szczecin, Myślibórz…

Wybrały Myślibórz, bo bały się trochę wielkich miast i nie czuły się jeszcze na siłach, by rozpoczynać wielką działalność. Były przecież tylko dwie i chodziły w świeckich strojach, tak jak o tym napisała św. Faustyna:

„Osoby w tym klasztorze żyjące chodziły w sukniach świeckich na razie, lecz duch panował zakonny w całej pełni”. Dz. 1154.

Udałem się do Myśliborza z wielkim zainteresowaniem, jako do pierwszego domu zgromadzenia, o którym mi mówiła s. Faustyna i szkicowo opisała go nawet w swoim Dzienniku. Na dworcu spotkały mnie z wielką radością owe kandydatki i poprowadziły do kościółka w pobliżu, przy którym ujrzałem dość obszerny dom piętrowy z małym ogrodem owocowym. Poszedłem nasamprzód do kościoła i ku wielkiemu zdziwieniu spostrzegłem w ścianie ołtarzowej okno z nieco uszkodzonym witrażem, przedstawiającym konanie Pana Jezusa na krzyżu. Przyglądałem się z radością i zdumieniem, albowiem siostra Faustyna mówiła mi o takim kościółku i witrażu, przy którym będzie siedziba pierwszego domu nowego zgromadzenia. Zdumiałem się jeszcze bardziej, gdy wszedłem do tego domu i oglądałem pokoje na parterze i piętrze, doskonale dostosowane do życia wspólnego kandydatek” (M. Sopoćko, Wspomnienia z przeszłości, wrzesień 1947 r.).

 

25.08.2017 r.

To był szczególny dzień- 70 lat od rozpoczęcia życia wspólnotowego Zgromadzenia upragnionego przez Jezusa. W Sanktuarium mnóstwo pielgrzymów przybyłych na urodziny św. Faustyny. Mszy św. jubileuszowej przewodniczył J.E. Ks. Bp Henryk Wejman- w intencji Zgromadzenia.

nr16

nr20

Ks. Kustosz Janusz Zachęcki  złożył podziękowania za obecność Sióstr i dar modlitwy za kapłanów na ręce przełożonej generalnej.

Byli również obecni przedstawiciele władz miasta Myślibórz.

nr18

 

nr5

nr6

 

nr9

Siostry Nowicjuszki przygotowały inscenizację,  w której przybliżyły historię Zgromadzenia.

nr21

 

nr24

 

W kaplicy Sanktuarium miała miejsce Msza św.  jubileuszowa s. Jolanty na 50- lecie ślubów i s. Chrystiany na 52 rocznicę ślubów.

nr37

nr39

W refektarzu zakonnym był uroczysty obiad jubileuszowy.

nr36

Została również zaprezentowana nowa książka napisana przez  s. Teresę Szałkowską „Bramy Miłosierdzia” o Matce Benignie Naborowskiej i rodzącym się Zgromadzeniu.

nr34

nr35

Siostry miały też czas rekreacji- wspólnego przeżywania radości z daru powołania Zgromadzenia i każdej z nas. Było oczywiście nad pięknym jeziorem myśliborskim ognisko.

nr42

nr43

nr44

Ten dzień był wyjątkowy a  kończyło go  wieczorne uwielbienie Boga w Jego Miłosierdziu

nr33

Dziękujemy Ci za dar Wspólnoty- mimo jej niedoskonałości- bo my jesteśmy niedoskonałe, ale zawierzamy się Tobie wołając: JEZU, UFAM TOBIE!

nr19