ŁÓDŹ
ul. Gogola 12
92-513 Łódź
e-mail: zsjm.lodz@gmail.com

Wejście do Sióstr

Dom zakonny na terenie parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej 
w Łodzi został erygowany na prośbę ks. prałata Grzegorza Jędraszka 25.08.2006 roku.
Posługę rozpoczęły dwie Siostry- obecnie Wspólnotę tworzą cztery Siostry.

 

 

 

Dom zakonny na terenie parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi został erygowany na prośbę ks. prałata Grzegorza Jędraszka 25.08.2006 roku.

Z młodzieżą na spacerze
Procesja Bożego Ciała
z młodzieżą w Kanie

Posługę rozpoczęły dwie Siostry- obecnie Wspólnotę tworzą cztery Siostry.
Mieszkamy w budynku należącym do parafii, gdzie mieści się także „Caritas”.
Siostry zajmują się katechezą w Szkołach Podstawowych i  Przedszkolach. Angażują się w parafii podczas nabożeństw, prowadzą scholę dziecięcą Promyki Jezusa Miłosiernego, posługują w Centrum Kultury Młodzieżowej KANA i innych.
Jest nas cztery i wszystkie prowadzimy katechezę w szkole i w przedszkolu
Angażujemy się w pracę z dziećmi i młodzieżą w parafii
Przygotowujemy do sakramentów

Kościół pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej