Realizacja przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Realizacja przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego na podstawie umów zawartych w dniu 27 kwietnia 2021r. nr 260/2021/Wn16/OA-tr-ku/D oraz nr 261/2021/Wn16/OA-tr-ku/P realizuje projekt pn.:

„Kompleksowa termomodernizacja Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu”

Planowany koszt całkowity projektu –   2 581 184,00 PLN

Planowane dofinansowanie projektu ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniesie:

  • w formie dotacji – 2 314 431,00 PLN
  • w formie pożyczki – 243 102,00 PLN

Cele projektu:

  • poprawa termoizolacyjności domu zakonnego i jego dostosowanie do obowiązujących norm cieplnych i energetycznych,
  • zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
  • minimalizacja emisji zanieczyszczeń przedostających się do powietrza
  • poprawa jakości powietrza na terenie miasta Myśliborza.

W ramach planowanej inwestycji  przeprowadzone zostaną kompleksowe prace termomodernizacyjne  obiektu domu zakonnego związane z  ociepleniem ścian zewnętrznych, dachu, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej na nową, spełniającą obowiązujące normy, modernizację instalacji grzewczej i c.w.u., w tym montażem pompy ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u., wymianą oświetlenia na energooszczędne typu LED.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do:

  • redukcji zapotrzebowania na energię użytkową oraz  energię pierwotną,
  • zmniejszenia emisji CO2,
  • poprawy warunków użytkowania obiektu poprzez zwiększenie jego efektywności energetycznej,
  • promowania nowych technologii w budownictwie – wykorzystywania energii z OZE

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31 grudnia 2022 r.

 Dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza”, Część 2 -„Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji projektu pt. „Kompleksowa termomodernizacja Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu” zamieszczone zostało ogłoszenie nr ZO/06/2021 dotyczące wyłonienia wykonawcy robót projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszeniem robót oraz wykonaniem robót budowlanych w ramach projektu.

Termin składania ofert upływa w dniu 15 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje zawarte są pod niniejszym linkiem:  [zobacz]

 Dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza”, Część 2 -„Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji projektu pt. „Kompleksowa termomodernizacja Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu” zamieszczone zostało ogłoszenie nr ZO/07/2021 dotyczące wyłonienia wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu.

Termin składania ofert upływa w dniu 08 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje zawarte są pod niniejszym linkiem:  [zobacz]

 Dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza”, Część 2 -„Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji projektu pt. „Kompleksowa termomodernizacja Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu” zamieszczone zostało ogłoszenie nr ZO/08/2021 dotyczące wyłonienia wykonawcy  w zakresie prowadzenia czynności menedżera projektu.

Termin składania ofert upływa w dniu 08 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje zawarte są pod niniejszym linkiem:  [zobacz]