Boże Miłosierdzie

Boże Miłosierdzie

W tym  trudnym dla wszystkich czasie, pełnym niepokoju o los własny i najbliższych, szczególnie brzmią  słowa pocieszenia i umocnienia, które płyną z kart ,, Dzienniczka” św. s. Faustyny Kowalskiej. Sam Pan Jezus zapewnia nas: ,, Dla ciebie zstąpiłem z nieba na ziemię, dla ciebie pozwoliłem przybić się do  krzyża, dla ciebie pozwoliłem otworzyć włócznią Najświętsze Serce Swoje i otworzyłem ci źródło miłosierdzia; przychodź i czerp łaski z tego źródła naczyniem ufności.” (Dz 1485)

Codziennie w naszych wspólnotach zakonnych modlimy się Koronką, prosząc o miłosierdzie dla całego świata. Zachęcamy wszystkich, którzy obecnie czują się zagubieni i bezradni, aby także polecali się Bożemu Miłosierdziu. Sam Pan Jezus powiedział, że: ,,Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą” (Dz 1541)

O bliskości Boga zapewnia nas także bł. ks. Michał Sopoćko w słowach: ,, Pamięć na obecność Boga jest ostoją w niebezpieczeństwach, budząc ufność w Jego Miłosierdzie”.

Uchwyćmy się wszyscy razem przez modlitwę tej deski ratunku, jaką jest Boże Miłosierdzie.

Udostępnij tę treść: