Św. Faustyna nakreślając duchowy portret sióstr nowego zgromadzenia napisała, że „… każda dusza to inny świat” (por. Dz. 568) Tak pewnie jest. Każda z nas jest inna, ale łączy nas jeden chryzmat – mamy nieść ufność. Tej ufności do Jezusa uczymy się każdego dnia na modlitwie. O potrzebie ufności Jezusowi przypominamy sobie wzajemnie, dlatego naszym pozdrowieniem są słowa: Ufajmy Panu!
Często ludzie pytają nas: „Czym się siostry zajmują?” Tu możemy wymienić różne dziedziny naszego apostolstwa: min. pomoc samotnym matkom, opieka nad bezdomnymi, posługa w hospicjum, prowadzenie świetlic dla dzieci, katechizacja, prowadzenie rekolekcji, posługa w zakrystii, kuchni… Jednak my przede wszystkim jesteśmy, jako te, które w oczach świata „marnują życie” dla Jezusa, dla zbawienia drugiego człowieka.

Ufajmy Panu!

Powołaniem każdej Siostry ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego jest wielbić, głosić i wypraszać Boże Miłosierdzie całemu światu. Chcemy dotrzeć z Orędziem Bożego Miłosierdzia także do Ciebie. Przygotowania do STARTU rozpoczęte. Czekaj cierpliwie…

Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego jest habitowym instytutem zakonnym na prawie papieskim, założonym przez błogosławionego księdza Michała Sopoćkę. Zostało ono powołane w Kościele, by wielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego w tajemnicy Jego Miłosierdzia, przez osobiste uświęcenie i ukazywanie ludziom Bożego Miłosierdzia, które objawiło się w pełni w Osobie Jezusa Chrystusa.  (Konstytucje ZSJM, p. 2)

Św. Faustyna nakreślając duchowy portret sióstr nowego zgromadzenia napisała, że „… każda dusza to inny świat” (por. Dz. 568) Tak pewnie jest. Każda z nas jest inna, ale łączy nas jeden chryzmat – mamy nieść ufność. Tej ufności do Jezusa uczymy się każdego dnia na modlitwie. O potrzebie ufności Jezusowi przypominamy sobie wzajemnie, dlatego naszym pozdrowieniem są słowa: Ufajmy Panu!
Często ludzie pytają nas: „Czym się siostry zajmują?” Tu możemy wymienić różne dziedziny naszego apostolstwa: min. pomoc samotnym matkom, opieka nad bezdomnymi, posługa w hospicjum, prowadzenie świetlic dla dzieci, katechizacja, prowadzenie rekolekcji, posługa w zakrystii, kuchni… Jednak my przede wszystkim jesteśmy, jako te, które w oczach świata „marnują życie” dla Jezusa, dla zbawienia drugiego człowieka.

 

 

Odpowiedziałyśmy na Boże powołanie, by wielbić, głosić i wypraszać Boże Miłosierdzie całemu światu. Wierzymy, że to Jezus nas posyła w różne miejsca świata, abyśmy przygotowywały Mu miejsce w sercach dzieci, chorych, samotnych, opuszczonych, ludzi żyjących na marginesie społecznym, ludzi niemających nadziei. Św. Faustyna zapisała słowa Pana Jezusa: „Rozkoszą Moją jest łączyć się z tobą, z wielkim pragnieniem czekam i tęsknię do tej chwili, w której sakramentalnie zamieszkam w klasztorze twoim. Duch mój spocznie w klasztorze tym, błogosławić będę szczególnie okolicy tej, gdzie klasztor ten będzie. Z miłości dla was oddalę wszelkie kary, które sprawiedliwość Ojca mojego słusznie wymierza. Córko moja, schyliłem serce swoje do próśb twoich; zadaniem twoim i obowiązkiem jest tu na ziemi wypraszać miłosierdzie dla świata całego. Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego…” (Dz. 570)

Zatem to nie my, ale Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie działa przez nas. Dlatego każdego dnia w naszych kaplicach, w Godzinie Miłosierdzia prosimy o miłosierdzie dla tych, do których wychodzimy i którzy miłosierdzia potrzebują.

Zapraszamy Cię do naszej Wspólnoty:

 

Błogosławimy Cię Panie za dar powołania każdej naszej Siostry

 

 

 

Obok Hospicjum bł. ks. Michała Sopocki we Wilnie powstało Hospicjum dla dzieci. I TY BĄDŹ ANIOŁEM

Zajrzyj do :

Aktualności