Powołanie- usłysz i odpowiedzoddzielacz

Film o obrazie Pana Jezusa Miłosiernego – j. angielski

oddzielacz

Film o obrazie Pana Jezusa Miłosiernego – w j. litewskim