Pomysł czy może natchnienie Kół koronkowych jest takim „gotowcem” od Boga. Wszystko przyszło „gotowe”, w całości wraz z nazwą, która na początku mi się nie podobała i nie bardzo rozumiałam dlaczego „Koła”. Myślałam, nawet żeby zmienić nazwę, na ładniejszą, ale czułam, że nie mogę tego zmieniać.

Po pewnym czasie rozmawiałam z jedną z sióstr  naszego zgromadzenia na temat powstania Kół koronkowych i ona powiedziała wtedy: dobra nazwa – „koło koronkowe”, to jak „koło ratunkowe”. Skojarzyłam ten fakt ze słowami Jezusa z „Dzienniczka”, gdy mówił, że koronka będzie ostatnią deską ratunku, jaką kapłani będą dawać, jako pokutę największym grzesznikom. Rozumiem teraz dlaczego taka nazwa i nie chcę jej zmieniać.

Podobnie jak nazwa, tak też cały „układ” koła koronkowego, niejako zbudowany na rytmie nowenny, zrodził się w całości, dziecięce Koła też.

Pomysł zrodził się w październiku 2012r. Od tego czasu koła powstały w parafii, NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach, w innych parafiach diecezji, a także w parafiach i wspólnotach w wielu miejscach Polski. Są również koła koronkowe w innych krajach świata, m.in: na Ukrainie, w Anglii, Kanadzie, na Litwie, w Norwegii, Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, Szwecji

Koła jako grupy modlitewne mają statut zatwierdzony przez odpowiednie władze Kościoła.

Koła mogą być zakładane w parafiach, grupach kościelnych, miejscach pracy i rodzinach.Gdy działają na terenie parafii, należy poinformować o ich zakładaniu miejscowych proboszczów.

Obecnie ss już rodzinne koła koronkowe, nauczycielskie, koła złożone z pracowników służby zdrowie, osób chorych i inne.

Wydaliśmy wiele materiałów które pomagają w założeniu i prowadzeniu kół koronkowych. Są to m.in. modlitewniki „Nabożeństwo do miłosierdzia Bożego. Koła koronkowe”. Modlitewniki te są tłumaczone na kilka języków obcych: angielski, litewski, rosyjski, ukraiński i niemiecki.

Zachęcamy do zakładania takich kół nie tylko w parafiach, ale także w miejscach pracy, w rodzinach. Tak niewiele trzeba, by ofiarować wszystkie swoje sprawy Jezusowi, kilka chwil poświęconych na codzienna modlitwę, a nasz Pan weźmie w swoje ręce nasze życie.

Wszystkich, którzy zakładają  koła koronkowe, prosimy o zgłaszanie tego faktu na na adres: mariamatra123@wp.pl, bądź telefonicznie 883582604.

Można także dowiedzieć się o naszych poczynaniach na facebooku/ Koła koronkowe.