Namiot Miłosierdzia

Jak powstał Namiot Miłosierdzia?

W dzisiejszym świecie dzieci, już od najmłodszych lat są narażone na wiele niebezpieczeństw. Są to zarówno niebezpieczeństwa zewnętrzne, przemoc fizyczna czy psychiczna, głód, wojna, brak właściwej opieki rodziców, ale także te niebezpieczeństwa, które czyhają na nie od wewnątrz. Te ostatnie wydają się być nie mniej ważne. Są to m.in.: wychowanie, w którym brak odniesienia do wiary i wartości religijnych, literatura, gry i zabawy duchowo niebezpieczne, łatwość dostępu do wszelkich informacji, często nieodpowiednich dla dzieci, a także ideologie wprost niszczące dusze dziecka, takie jak gender.

Ufajmy Panu!