Powołania

„Oto idę, Panie, na Twoje wezwanie; oto idę na podbój
dusz, wsparta Twą łaską; jestem gotowa iść za Tobą, Panie,
nie tylko na Tabor, ale i na Kalwarię.

Pragnę sprowadzać dusze do źródła miłosierdzia Twego, aby na wszystkich duszach odbił się blask Twych promieni miłosierdzia”.
                                                                                                    św. Faustyna

Helena Kowalska w wieku 19l. (św. s. Faustyna)
Helena Kowalska w wieku 19l. (Św. s. Faustyna)

Jeśli czujesz, że Bóg wzywa Cię do naszego Zgromadzenia, nie lękaj się. Dołącz do nas, abyśmy z hasłem ufności w Miłosierdzie Boże dotarły na cały świat.

 

PIERWSZE KROKI

 

„Twój jestem, Panie, i do Ciebie jedynie pragnę należeć. Twoja jest dusza moja, rozum mój, wola moja i tylko Ciebie mam poznawać i miłować, jako pierwszy początek mój i odpocznienie moje.”
                                                                                                      bł. ks. Michał Sopoćko

Co zrobić, gdy w sercu odkrywasz to ogromne pragnienie, by należeć do Jezusa Miłosiernego, by być z Nim i dla Niego?

Warto podjąć PIERWSZE KROKI, które mogą wydawać się trudne, ale są potrzebne- dla Ciebie samej.

Zapraszamy Cię na rekolekcje- krótsze- weekendowe- lub dłuższe.

Możesz przyjechać na dni wyciszenia lub na taki szczególny czas jaki możesz spędzić w którymś z domów formacyjnych. Jeden jest w Myśliborzu ( dwa domy rekolekcyjne) oraz w Bledzewie (dom postulatu i nowicjatu). Ten czas może pomóc w tworzeniu więzi między nami.

Gdy jesteś już w momencie decyzji i chcesz wstąpić do Zgromadzenia zadzwoń, umów się na spotkanie bądź termin przyjazdu. Również w tym czasie możesz zadbać o potrzebne dokumenty:

  1. Świadectwo chrztu
  2. Opinia ks. Proboszcza
  3. Zaświadczenie od lekarza o ogólnym stanie zdrowia
  4. Życiorys (ogólny).

Mistrzynią  aspirantek, postulantek i nowicjuszek jest s. Eliza
(tel. 697 227 188 )

Wspólna modlitwa, jak również osobista, w której każda pragnie pogłębiać więź z Jezusem Miłosiernym.
To przecież On WOŁA a ty ODPOWIADASZ  hojnym sercem.

Bardzo ważne są relacje w naszej Rodzinie jakie mamy między sobą.

Poznajemy siebie i drugą siostrę podczas różnych okazji- również rekreacji.

Poznajemy również Siostry z innych wspólnot Zgromadzenia.

A wszystko to sprawa- JEZUSA MIŁOSIERNEGO.

dOłĄcZ Do nAs

Ufajmy Panu!