Założyciele

Charyzmat założycielski Zgromadzenia został powierzony św. Faustynie Kowalskiej oraz ks. Michałowi Sopoćce, a także Jadwidze Osińskiej i Izabeli Naborowskiej, jako pierwszym członkiniom Zgromadzenia; te bowiem osoby przyczyniły się – każda na swój sposób – do realizacji słów Jezusa: „Pragnę, aby Zgromadzenie takie było” (Dz. 437). (Konstytucje ZSJM,3)

 

Ufajmy Panu!