Aktualności

Każde Koło składa się z dziewięciu członków, odmawiających codziennie Koronkę do Bożego Miłosierdzia i jeden dzień nowenny. Członkowie kół mogą dołączać osobiste intencje.

Koła koronkowe działają w wielu parafiach w Polsce, szczególnie w diecezji tarnowskiej. Są także Koła poza granicami naszego kraju, na Ukrainie, we Włoszech, USA,  Anglii, Szwecji, Norwegii, w Kanadzie, na Litwie.

Są również koła koronkowe w rodzinach, miejscach pracy, a także koła złożone z osób z różnych diecezji.

Jeśli w jakiejś parafii są koła koronkowe zapraszamy, by nas o tym poinformować. Chciałybyśmy nawiązać relacje z członkami tych grup i podzielić się nowymi możliwościami co do rozwoju kół koronkowych.

Zapraszamy również, by wypełnić ankietę  kwestionariusz.diecezja.tarnow.pl, dzięki której mamy kontakt z osobami odpowiedzialnymi za koła koronkowe

 

Ufajmy Panu!