Koronka za dzieci

Z Dzienniczka św. s. Faustyny Kowalskiej:

„W pewnej chwili ujrzałam klasztor tego nowego zgromadzenia. Kiedy chodziłam i zwiedzałam wszystko, nagle ujrzałam gromadę dzieci, które na wiek więcej nie miały jak od pięciu do jedenastu lat. Kiedy mnie ujrzały, otoczyły mnie wokoło i zaczęły głośno wołać: Broń nas przed złem – i wprowadziły mnie do kaplicy, która była w tym klasztorze. Kiedy weszłam do tej kaplicy – w tej kaplicy ujrzałam Pana Jezusa umęczonego – Jezus spojrzał się łaskawie na mnie i powiedział mi, że jestprzez dzieci ciężko obrażany – ty je broń przed złem. Od tej chwili modlę się za dzieci, ale czuję, że nie wystarcza sama modlitwa” (Dz.765).

NAMIOT MIŁOSIERDZIA

Koronka w intencji dzieci

Jest to grupa modlitewna, której zadaniem jest bronić dzieci przez złem fizycznym i duchowym.Osoby należące do niej, czynią to na trzy sposoby: modlitwą koronką do miłosierdzia Bożego, poszerzaniem swojej wiedzy na tematy związane z chrześcijańskim wychowaniem dzieci, oraz wszelkimi inicjatywami podejmowanymi dla dobra dzieci.

Zasady działania

  1. Namiot miłosierdzia, czyli modlitwa koronka do miłosierdzia Bożego w intencji dzieci, ma dwa promienie: Piastunki miłosierdzia i Brygady miłosierdzia.
  2. W skład Piastunek miłosierdzia wchodzą kobiety modlące się za dzieci. W skład Brygad, wchodzą mężczyźni.
  3. Każda osoba należąca do Piastunki i Brygad miłosierdzia, modli się codziennie koronką do miłosierdzia Bożego w intencji dzieci; swoich, bądź sobie najbliższych oraz fizycznie i duchowo zagrożonych lub zaniedbanych.
  4. Zalecane jest, by wszyscy członkowie, poszerzali swoją wiedzę w zakresie chrześcijańskich zasad wychowania dzieci, nauki Kościoła oraz, by w miarę możliwości włączali się w inicjatywy mające na celu dobro dzieci.
  5. Grupa modlitewna działa przy Zgromadzeniu Sióstr Jezusa Miłosiernego. Osoba kierująca tą grupąjest delegowana przez przełożona generalną Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.

 

Tarnów, 28. 12 2017, święto Świętych Młodzianków Męczenników

Ufajmy Panu!