Afryka

PIELGRZYMKA I ODPUST

IMG-20180408-WA0012IMG-20180408-WA0013IMG-20180408-WA0014IMG-20180408-WA0015IMG-20180408-WA0016IMG-20180408-WA0017IMG-20180408-WA0018IMG-20180408-WA0019IMG-20180408-WA0020

oddzielacz

KURS JĘZYKA UKOŃCZONY

IMG-20180328-WA0000

oddzielacz

WIZYTACJA DOMU

IMG-20180305-WA0001IMG-20180305-WA0025

oddzielacz

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 2017/18

IMG-20171224-WA0011

Od listopada zmieniła się Wspólnota- wyjechała s. Róża i dołączyła z Polski s. Łucja. Jest również postulantka Mery. Jesteśmy już po Pasterce

IMG-20171225-WA0005

Na Wigilii było u nas ok. 30 osóbIMG-20171225-WA0006IMG-20171225-WA0007IMG-20171225-WA0008IMG-20171225-WA0009IMG-20171225-WA0010

oddzielacz

SONY DSC
SONY DSC

Placówka w RPA powstała w 2011 roku. Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego zostały zaproszone do posługi przy parafii Bożego Miłosierdzia w Walkerville. Obecnie na placówce są 3 siostry.  Jedna z pierwszych sióstr, które zaczęły prace na afrykańskiej ziemi jest Siostra Róża, która nadal tu posługuje. Siostra Róża obecnie zajmuje się zakrystia w parafii. Jest także od samego początku zaangażowana w katechizacje dorosłych do przyjęcia sakramentów w Kościele Katolickim. Siostra Róża, raz w miesiącu odwiedza kilka biednych rodzin przynależących do parafii, dostarczając im żywność, kupowaną z datków parafian. 2 razy do roku organizuje jednodniowe piesze pielgrzymki dla pobliskich parafii  oraz głosi konferencje o miłosierdziu w różnych miejscach. Prowadzi rekolekcje Teologii Ciała dla młodzieży parafialnej. Od pięciu lat prowadzi grupę Miłosierdzia Bożego w parafii.

tgs_0173

The post in South Africa opened in 2011 when sisters from the Congregation of Sisters of Merciful Jesus were invited to work in Divine Mercy Parish in Walkerville. Currently three sisters are living in the community. One of the first sisters who began the work in the parish, and today continues there, is Sister Rose. Sr Rose is currently serving in the parish sacristy. Since her arrival here, she has been involved in catechesis, particularly in RCIA and sacramental preparation for adults. She visits a few struggling parish families each month, bringing parcels of non-perishable food items donated by the parishioners. She organizes two 30-kilometre pilgrimage walks each year for Divine Mercy Parish and the neighbouring parishes. She gives talks on Divine Mercy in various places upon request, and leads Theology of the Body for Teens retreats for the parish youth. She has been leading a Divine Mercy Prayer Cenacle in the parish for the past 5 years.

SONY DSC
SONY DSC

Siostra Tarsycja dołączyła do wspólnoty w Walkerville w lipcu 2014 roku. Przez pierwsze dwa lata zajmowała się młodzieżą w parafii, prowadząc grupę Młodzi dla Chrystusa (Youth for Christ) i chór młodych, a także przygotowując młodzież do bierzmowania. Siostra organizowała rekolekcje i zjazdy młodzieżowe oraz wyjazd na Światowe Dni Młodych. W styczniu 2015 roku rozpoczęła pracę w kurii archidiecezji Johannesburg jako koordynator wydziału katechetycznego, gdzie pracuje do dziś. Jako osoba odpowiedzialna za prace wszystkich (ponad 1500) katechetów w diecezji, Siostra Tarsycja odwiedza parafie spotykając się z katechetami, grupami katechizowanych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz z księżmi, dbając o rozwój poziomu katechizacji w parafiach. Co roku Siostra organizuje 4 główne wydarzenia dla katechetów: dzień rekolekcji na początku roku, Dzień Formacji i Kreatywności w sierpniu, Miesiąc katechetyczny (wrzesień) wraz z niedziela katechetyczna oraz Mszę Dziękczynną za rok posługi pod koniec listopada. Każde z tych wydarzeń ma pomóc katechetom w ich osobistej formacji jako ludzi wiary, jak również w ich pracy jako głosicieli Bożych prawd. Poza tym Siostra Tarsycja jest odpowiedzialna za planowanie kursów i warsztatów formacyjnych, które odbywają w czasie całego roku w różnych rejonach diecezji. Siostra pomaga w powstawaniu grupy Miłosierdzia Bożego w parafii Chrystusa Króla w Soweto, która odwiedza co jakiś czas. W ramach możliwości pomaga w parafii Miłosierdzia Bożego i zajmowaniu się dziećmi z domu dziecka.

tgs_0123

Sister Tarsycja  joined the Walkerville community in July, 2014. For the first two years she worked with the youth of the parish, doing Confirmation catechesis and leading Youth for Christ and the youth choir. She has also organized retreats, and trips to youth gatherings including World Youth Day. In January, 2015 she started a job at the Chancery Office of the Archdiocese of Johannesburg as Head of the Catechetical Department, where she is responsible for the work of the over 1500 catechists in the archdiocese. She visits parishes where she meets with catechists, priests, and groups of children, youth and adults at various levels of catechesis, concerning herself always with the development of catechesis in the parish. Each year she organizes four main events for the catechists: a day of recollection at the beginning of the year, Formation and Creativity Day in August, Catechetical Sunday in September, and at the end of November a Mass of Thanksgiving for the year of service. Each of the events is geared toward helping the catechists in their formation as people of faith and in their work as teachers of the truths of the Faith. Sr Tarsycja is also responsible for planning courses and formational workshops which take place throughout the year in various locations within the archdiocese. She helps with a newly forming Divine Mercy group in the Parish of Christ the King in Soweto, visiting them from time to time. When possible, she helps out in Divine Mercy parish and with the children from the orphanage.

img-20161127-wa0003

Siostra Damiana jako trzecia siostra, dołączyła do wspólnoty we wrześniu 2015 roku. Siostra głownie zajmuje się dziećmi z domu dziecka w De Deur, przynależącym do parafii Miłosierdzia Bożego. Opieka nad dziećmi polega nie tylko na przygotowywaniu niedzielnych posiłków, ale zwłaszcza na osobistym kontakcie i nawiązywaniu relacji z dziećmi. Siostra Damiana wraz z siostrą Tarsycją, pomagają panu Stefanowi Herok, który jest inicjatorem wielu dobrych dzieł na rzecz dzieci i  sióstr, w uczeniu dzieci życia wiary i modlitwy oraz w  przekazywaniu  pięknych tradycji religijnych m. in. Świętowania dnia Św. Mikołaja. Siostra Damiana opiekuje się również kaplicą Matki Bożej na terenie posiadłości, na której mieszkają siostry. Kaplica została otwarta dla parafii i pielgrzymów jako dar wdzięczności za Rok Miłosierdzia. W niej, w każdą niedziele po Mszy, dzieci gromadzą się na wspólną modlitwę i krótką katechezę. Siostra Damiana pomaga również w parafii Świętej Rodziny w Johannesburgu układając kwiaty i przygotowując dekoracje w kościele.

img-20161127-wa0006

Sister Damiana joined the Walkerville post in September, 2015 as the third sister of the community. Her main ministry is with the children from the orphanage in DeDeur, which falls within Divine Mercy Parish. Sister’s work with the children consists not only in preparing meals for the children on Sundays, but more importantly, entering into personal relationship with them. Sr Damiana and Sr Tarsycja help Stefan Herok, who has initiated many works of charity both for the orphanage and the sisters. They teach the children the life of faith and prayer, and pass along to them beautiful religious traditions such as celebrating St. Nicholas Day. Sr Damiana is responsible for upkeep of the chapel of the Mother of God on the property where the sisters live. The chapel was opened for use the parish and pilgrims as a gift of gratitude for the Year of Mercy. Every Sunday after Mass the children gather in the chapel for prayer and a short catechesis. Sr Damiana also helps in Holy Family Parish in Johannesburg by arranging flowers and seasonal decorations in the church.

img_20161208_114531

Przebywanie i praca z ludźmi w RPA, pomaga nam dostrzegać jak ważne jest głoszenie miłosierdzia Bożego nie tylko słowem, ale przede wszystkim życiem. Bardzo często małe gesty miłości wobec potrzebujących stają się dla nich wielkim darem Bożej łaski, natomiast nas uczą stawania w pokorze, ze świadomością własnych słabości i ograniczeń, przed Panem Miłosierdzia, który przez nas chce się dawać innym.

img_20161204_105907

Being and working with people in South Africa has helped us to see how important it is to proclaim the mercy of God not only by our words, but above all by our lives. Small gestures of love toward the needy very often become a big gift of God’s grace, and teach us to stand in humility, being always aware of our own weaknesses and limitations before the Lord of Mercy, who wants to give of Himself to others through us.

img_20161206_114815

img_20161204_114433

tgs_0378

 

SONY DSC
SONY DSC

 

pobranezsjm.rpa@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ufajmy Panu!