70-lecie

25.08. 1947 r.- 25.08.2017 r.

25 sierpnia 1947 r.

Nasz dom w Myśliborzu jest Domem Macierzystym, ponieważ jest to pierwszy dom Zgromadzenia. Wprawdzie Zgromadzenie „poczęło” się w Wilnie, ale było wówczas „bezdomne”, choć wychowywane pod czujnym okiem Matki Miłosierdzia i bacznym spojrzeniem Ojca Założyciela. A kolebka – to już tu, w myśliborskim domu. Siostry zamieszkały w nim 25 sierpnia 1947 r. – w dniu urodzin siostry Faustyny Kowalskiej. Bardzo szczególny jest dla nas fakt, że po przedstawieniu się Ks. Administratorowi (bo na ziemiach poniemieckich nie było jeszcze biskupa) otrzymały trzy propozycje: Gorzów, Szczecin, Myślibórz…

Wybrały Myślibórz, bo bały się trochę wielkich miast i nie czuły się jeszcze na siłach, by rozpoczynać wielką działalność. Były przecież tylko dwie i chodziły w świeckich strojach, tak jak o tym napisała św. Faustyna:

„Osoby w tym klasztorze żyjące chodziły w sukniach świeckich na razie, lecz duch panował zakonny w całej pełni”. Dz. 1154.

Udałem się do Myśliborza z wielkim zainteresowaniem, jako do pierwszego domu zgromadzenia, o którym mi mówiła s. Faustyna i szkicowo opisała go nawet w swoim Dzienniku. Na dworcu spotkały mnie z wielką radością owe kandydatki i poprowadziły do kościółka w pobliżu, przy którym ujrzałem dość obszerny dom piętrowy z małym ogrodem owocowym. Poszedłem nasamprzód do kościoła i ku wielkiemu zdziwieniu spostrzegłem w ścianie ołtarzowej okno z nieco uszkodzonym witrażem, przedstawiającym konanie Pana Jezusa na krzyżu. Przyglądałem się z radością i zdumieniem, albowiem siostra Faustyna mówiła mi o takim kościółku i witrażu, przy którym będzie siedziba pierwszego domu nowego zgromadzenia. Zdumiałem się jeszcze bardziej, gdy wszedłem do tego domu i oglądałem pokoje na parterze i piętrze, doskonale dostosowane do życia wspólnego kandydatek” (M. Sopoćko, Wspomnienia z przeszłości, wrzesień 1947 r.).

25.08.2017 r.

To był szczególny dzień- 70 lat od rozpoczęcia życia wspólnotowego Zgromadzenia upragnionego przez Jezusa. W Sanktuarium mnóstwo pielgrzymów przybyłych na urodziny św. Faustyny. Mszy św. jubileuszowej przewodniczył J.E. Ks. Bp Henryk Wejman- w intencji Zgromadzenia.

nr16

nr15

nr17

nr12

nr20

Ks. Kustosz Janusz Zachęcki  złożył podziękowania za obecność Sióstr i dar modlitwy za kapłanów na ręce przełożonej generalnej.

Byli również obecni przedstawiciele władz miasta Myślibórz.

nr11

nr18

nr1nr2

nr3

nr4

nr5

nr6

nr7

nr8

nr13

nr14

nr10

nr9

Siostry Nowicjuszki przygotowały inscenizację,  w której przybliżyły historię Zgromadzenia.

nr21

nr22

 

 

nr24

 

 

 

 

nr27

 

 

 

 

nr32

 

 

W kaplicy Sanktuarium miała miejsce Msza św.  jubileuszowa s. Jolanty na 50- lecie ślubów i s. Chrystiany na 52 rocznicę ślubów.

nr37

nr39

nr40

nr41

W refektarzu zakonnym był uroczysty obiad jubileuszowy.

nr36

Została również zaprezentowana nowa książka napisana przez  s. Teresę Szałkowską „Bramy Miłosierdzia” o Matce Benignie Naborowskiej i rodzącym się Zgromadzeniu.

nr34

nr35

Siostry miały też czas rekreacji- wspólnego przeżywania radości z daru powołania Zgromadzenia i każdej z nas. Było oczywiście nad pięknym jeziorem myśliborskim ognisko.

nr42

nr43

nr44

Ten dzień był wyjątkowy a  kończyło go  wieczorne uwielbienie Boga w Jego Miłosierdziu

nr33

Dziękujemy Ci za dar Wspólnoty- mimo jej niedoskonałości- bo my jesteśmy niedoskonałe, ale zawierzamy się Tobie wołając: JEZU, UFAM TOBIE!

nr19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufajmy Panu!