ZGROMADZENIE SIÓSTR JEZUSA MIŁOSIERNEGO

Św. Faustyna nakreślając duchowy portret sióstr nowego zgromadzenia napisała, że „… każda dusza to inny świat” (por. Dz. 568) Tak pewnie jest. Każda z nas jest inna, ale łączy nas jeden chryzmat – mamy nieść ufność. Tej ufności do Jezusa uczymy się każdego dnia na modlitwie. O potrzebie ufności Jezusowi przypominamy sobie wzajemnie, dlatego naszym pozdrowieniem są słowa: Ufajmy Panu!
Często ludzie pytają nas: „Czym się siostry zajmują?” Tu możemy wymienić różne dziedziny naszego apostolstwa: min. pomoc samotnym matkom, opieka nad bezdomnymi, posługa w hospicjum, prowadzenie świetlic dla dzieci, katechizacja, prowadzenie rekolekcji, posługa w zakrystii, kuchni… Jednak my przede wszystkim jesteśmy, jako te, które w oczach świata „marnują życie” dla Jezusa, dla zbawienia drugiego człowieka.

Ufajmy Panu!

Powołaniem każdej Siostry ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego jest wielbić, głosić i wypraszać Boże Miłosierdzie całemu światu. Chcemy dotrzeć z Orędziem Bożego Miłosierdzia także do Ciebie. Przygotowania do STARTU rozpoczęte. Czekaj cierpliwie…

Gdzie można nas znaleźć?:

 

Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego jest habitowym instytutem zakonnym na prawie papieskim, założonym przez błogosławionego księdza Michała Sopoćkę. Zostało ono powołane w Kościele, by wielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego w tajemnicy Jego Miłosierdzia, przez osobiste uświęcenie i ukazywanie ludziom Bożego Miłosierdzia, które objawiło się w pełni w Osobie Jezusa Chrystusa.  (Konstytucje ZSJM, p. 2)

Św. Faustyna nakreślając duchowy portret sióstr nowego zgromadzenia napisała, że „… każda dusza to inny świat” (por. Dz. 568) Tak pewnie jest. Każda z nas jest inna, ale łączy nas jeden chryzmat – mamy nieść ufność. Tej ufności do Jezusa uczymy się każdego dnia na modlitwie. O potrzebie ufności Jezusowi przypominamy sobie wzajemnie, dlatego naszym pozdrowieniem są słowa: Ufajmy Panu!
Często ludzie pytają nas: „Czym się siostry zajmują?” Tu możemy wymienić różne dziedziny naszego apostolstwa: min. pomoc samotnym matkom, opieka nad bezdomnymi, posługa w hospicjum, prowadzenie świetlic dla dzieci, katechizacja, prowadzenie rekolekcji, posługa w zakrystii, kuchni… Jednak my przede wszystkim jesteśmy, jako te, które w oczach świata „marnują życie” dla Jezusa, dla zbawienia drugiego człowieka.

 

 

Odpowiedziałyśmy na Boże powołanie, by wielbić, głosić i wypraszać Boże Miłosierdzie całemu światu. Wierzymy, że to Jezus nas posyła w różne miejsca świata, abyśmy przygotowywały Mu miejsce w sercach dzieci, chorych, samotnych, opuszczonych, ludzi żyjących na marginesie społecznym, ludzi niemających nadziei. Św. Faustyna zapisała słowa Pana Jezusa: „Rozkoszą Moją jest łączyć się z tobą, z wielkim pragnieniem czekam i tęsknię do tej chwili, w której sakramentalnie zamieszkam w klasztorze twoim. Duch mój spocznie w klasztorze tym, błogosławić będę szczególnie okolicy tej, gdzie klasztor ten będzie. Z miłości dla was oddalę wszelkie kary, które sprawiedliwość Ojca mojego słusznie wymierza. Córko moja, schyliłem serce swoje do próśb twoich; zadaniem twoim i obowiązkiem jest tu na ziemi wypraszać miłosierdzie dla świata całego. Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego…” (Dz. 570)

Zatem to nie my, ale Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie działa przez nas. Dlatego każdego dnia w naszych kaplicach, w Godzinie Miłosierdzia prosimy o miłosierdzie dla tych, do których wychodzimy i którzy miłosierdzia potrzebują.

Zapraszamy Cię do naszej Wspólnoty:

 

Błogosławimy Cię Panie za dar powołania każdej naszej Siostry

 

 

 

Obok Hospicjum bł. ks. Michała Sopocki we Wilnie powstało Hospicjum dla dzieci. I TY BĄDŹ ANIOŁEM

Zajrzyj do :

Aktualności

 

Ufajmy Panu!