Juniorat i śluby czasowe 2023

        Koniec czerwca to szczególny czas, kiedy nasze
Siostry Juniorystki składają śluby czasowe na następny rok.

          W tym roku uroczystość złożenia ślubów na kolejny rok
odbyła się 25.06.2023r. w Myśliborzu. Po uroczystej Eucharystii był czas na wspólne grilowanie.

Ufajmy Panu!