Formacja ZSJM

„Celem formacji jest pełny rozwój osoby każdej Siostry jako człowieka, chrześcijanki i zakonnicy, zgodnie z posłannictwem Zgromadzenia dla służby w Kościele. Usilna współpraca z łaską Bożą ma doprowadzić do takiej jedności z Jezusem Miłosiernym, aby móc powiedzieć za Apostołem: „Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). Formacja ta, dokonuje się w postulacie, nowicjacie, junioracie i trwa do końca życia”. (Konstytucje ZSJM, p. 112)

 

Aspirat i Postulat

Formację w naszym Zgromadzeniu rozpoczyna okres aspiratu, a następnie postulatu. To taki czas rozeznawania – i to dwustronnego. Z jednej strony rozeznaje kandydatka – czy podoła, czy to jest właśnie to Zgromadzenie, czy jest zdolna do życia w tej Wspólnocie, czy tu będzie szczęśliwa? Z drugiej strony rozeznaje Zgromadzenie (a w jego imieniu Mistrzyni Aspiratu i Postulatu) – czy ta oto osoba nadaje się do naszego sposobu życia i czy jest zdolna rozwijać nasz charyzmat. W tym celu postulantki włączają się stopniowo w dzieła prowadzone przez Zgromadzenie.glina

Postulat to okres formacji bardzo podstawowej – poznawanie siebie, własnych emocji, usposobienia… Dobry czas!

DSCF0543
Postulat to nie mozolne wspinanie się po stopniach zakonnych „wtajemniczeń”. Nasze życie jest naśladowaniem Jezusa – tzn. wchodzeniem w Jego ślady.

Nowicjat

Kolejnym etapem w kroczeniu za Jezusem Miłosiernym jest nowicjat. Serce nowicjatu bije w kaplicy. Modlitwa nowicjacka to czas uczenia się Jezusa – Mistrza. Wpatrywanie się w Niego, wsłuchiwanie się w Jego słowa, a także w bicie Jego serca. Przecież bije dla mnie…

kaplica

Nowicjat – czas przebywania w szkole Jezusa Miłosiernego trwa dwa lata. Jak sama nazwa wskazuje, jest  wchodzeniem w nowość.

Jezus Chrystus jest jedyną Nowością, która interesuje nasze nowicjuszki. I to nie jakieś tam nowinki, ale Dobra Nowina, że On kocha do szaleństwa i ma dla Ciebie miejsce w niebie!

Nowicjat to także czas poznawania Założycieli.

Nowicjat to czas budowania wspólnoty.

 

To czas wspólnej pracy.

Nowicjat kończy się uroczystością złożenia ślubów zakonnych na rok. ślubowanie

Siostry ślubują Bogu czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. formuła ślubów

Roczne śluby składają przez pięć kolejnych lat junioratu.
Po złożeniu ślubów siostry podpisują formułę ślubną na ołtarzu.

Juniorat

Po złożeniu pierwszych ślubów siostry rozpoczynają kolejny etap formacji – juniorat. Pracują już samodzielnie na placówkach całego naszego Zgromadzenia. Nad ich formacją duchową „zdalnie” czuwa Siostra Mistrzyni. junoratJuniorat to czas umocnienia powołania, aby ostatecznie po pięciu latach złożyć w sposób dojrzałay śluby wieczyste. Siostry juniorystki uczą się Jezusa, na nowo odkrywają tajemnicę Jego miłości także na wspólnych spotkaniach, które
mają bardzo różny charakter: to wykłady, konferencje, kursy…

Formacja stała

I wreszcie dzień ślubów wieczystych. Wieczystych – to znaczy na zawsze.

IMG_3092

W  formule ślubów siostry wypowiadają słowa:  ” Ślubuję Bogu czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. (…) Błagam Cię Miłosierny Boże, przyjmij tę ofiarę serca mego zupełną i całkowitą, aż do wyniszczenia siebie samej w miłości i służbie Twej świętej”. IMG_3063Siostry podpisują formułę ślubną na ołtarzu.

Znakiem miłości jest złota obrączka. Złoto jest symbolem wieczności.IMG_2914IMG_3149

Radość płynącą z zaślubin na wieki siostry dzielą ze swoją wspólnotą zakonną, a także z rodziną i przyjaciółmi. IMG_3545Formacja w Zgromadzeniu nigdy się nie kończy…

Najważniejszym miejscem dla każdej siostry jest kaplica. Tam Jezus przemienia nas w siebie, bo On wszystko może. Jego Miłosierdzie jest ponad nasze wszystkie braki. kaplica1280px
Wpatrując się w Jezusa, poznajemy Go. Modlitwa sprawia, że jesteśmy zdolne rozpoznawać Go w naszych bliźnich. 100_6701

Uczymy się całe życie. Każde nasze wspólne spotkanie to umacnianie jest ubogaceniem, by lepiej żyć, bardzie kochać i zbliżać siebie i innych do Boga bogatego w Miłosierdzie. 100_6689(1)Ufajmy Panu!

Ufajmy Panu!