Zasady działania – koła

 

 1. Koła składają się z 9 członków
 2. Każdy z członków odmawia codziennie koronkę do miłosierdzia Bożego oraz jeden dzień nowenny do miłosierdzia Bożego
 3. Każdego dnia odmawiana jest cała nowenna przez poszczególnych członków jednego koła
 4. Na cotygodniowych lub comiesięcznych spotkaniach modlitewno-formacyjnych członkowie koła wymieniają się dniami nowenny
 5. Na zaistnienie kół koronkowych w parafii potrzebna jest zgoda proboszcza parafii, którego należy informować o działalności kół (gdy koło zawiązuje się w jakiejś grupie czy wspólnocie kościelnej, również należy skonsultować to z odpowiedzialnym za tę grupę)
 6. Spotkania prowadzi jeden z członków koła – przewodniczący koła, wybierany przez całe koło
 7. W przypadku, gdy jest większa ilość kół, np. w parafii lub innej placówce, wszyscy członkowie mogą mieć wspólne spotkania
 8. W przypadku gdy w danej diecezji lub jakiejś oficjalnie działającej wspólnocie kościelnej, powstanie wiele kół, dla dobra członków i sprawnego działania kół, może zostać powołany główny asystent kół koronkowych (w przypadku młodzieżowych kół koronkowych będzie to odpowiednio główny asystent młodzieżowych kół koronkowych, którym może być wybrana tylko osoba pełnoletnia). Wyboru dokonują wszyscy członkowie kół
 9. Spotkania modlitewno-formacyjne przystosowane są do wieku członków kół koronkowych. Tematy na nich poruszane powinny być związane z zagadnieniem miłosierdzia Bożego, życiem i misją s. Faustyny oraz ks. Sopoćki, a także winny dotyczyć miłosierdzia świadczonego czynem. Dla właściwej formacji duchowo-intelektualnej należy także opracowywać i przedstawiać na spotkaniach zagadnienia ogólnoteologiczne. Na spotkaniach powinna być wspólna modlitwa koronką do miłosierdzia Bożego
 10. Członkowie koła mają się starać w swoim życiu świadczyć miłosierdzie bliźnim: modlitwą, słowem i czynem. W miarę możliwości powinni włączać się w życie parafii, zwłaszcza w akcje duszpasterskie mające na celu pomoc potrzebującym
 11. Są trzy rodzaje kół koronkowych: dla dorosłych, dla młodzieży i dla dzieci. Koło dla dorosłych i dla młodzieży kierują się tymi samymi zasadami działania. Dziecięce koła koronkowe, mają własne zasady
 12. Dla małych dzieci koło koronkowe może składać się z pięciorga dzieci, które odmawiają codziennie jeden dziesiątek koronki. Mogą one, pod przewodnictwem kogoś starszego, uprzednio wybranego przez rodziców lub opiekunów, spotykać się w uzgodnionym czasie. Opiekun poprowadzi im wówczas spotkanie dostosowane do ich wieku. W Dziecięcych kołach również jest przewodniczący koła, wybierany przez wszystkie dzieci należące do koła
 13. Dziecięce koła mogą mieć swoich głównych asystentów dziecięcych kół koronkowych. Zawsze ma to być osoba pełnoletnia, wybrana przez rodziców lub opiekunów dzieci.
 14. Gdy zajdzie taka potrzeba, dla duchowego dobra członków oraz sprawnego działania kół, zostanie powołana główna osoba odpowiedzialna kół koronkowych, bądź główne osoby odpowiedzialne dla każdego rodzaju kół.
 15. Koła koronkowe są dziełem Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Główną osobą odpowiedzialną (lub głównymi osobami odpowiedzialnymi każdego rodzaju kół) za to dzieło będzie siostra z tego zgromadzenia, delegowana przez przełożoną generalną.

 

Ufajmy Panu!