Materiały formacyjne

Proponowane konferencje i prezentacje:

Prezentacje i wykłady ks. Sławomira Kostrzewy

https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TF/mk_zagrozenia2015.html

Chrońmy niewinność dzieci

 

Ufajmy Panu!