Zasady działania


 

  1. Namiot miłosierdzia, czyli modlitwa koronką do miłosierdzia Bożego w intencji dzieci, ma dwa promienie: Piastunki miłosierdzia i Brygady miłosierdzia.
  2. W skład Piastunek miłosierdzia wchodzą kobiety modlące się za dzieci. W skład Brygad, wchodzą mężczyźni.
  3. Każda osoba należąca do Piastunek i Brygad miłosierdzia, modli się codziennie koronką do miłosierdzia Bożego w intencji dzieci; swoich, bądź sobie najbliższych oraz fizycznie i duchowo zagrożonych i zaniedbanych.
  4. Zalecane jest, by wszyscy członkowie, poszerzali swoją wiedzę w zakresie chrześcijańskich zasad wychowania dzieci, nauki Kościoła oraz, by w miarę możliwości włączali się w inicjatywy mające na celu dobro dzieci.
  5. Modlimy się za dzieci od poczęcia do końca szkoły podstawowej.
  6. Grupa modlitewna działa przy Zgromadzeniu Sióstr Jezusa Miłosiernego.

Ufajmy Panu!