Z życia postulatu

Wspólna modlitwa, jak również osobista, w której każda pragnie pogłębiać więź z Jezusem Miłosiernym. To przecież On WOŁA a ty ODPOWIADASZ  hojnym sercem.

Bardzo ważne są relacje w naszej Rodzinie jakie mamy między sobą.

Poznajemy siebie i drugą siostrę podczas różnych okazji- również rekreacji.

Poznajemy również Siostry z innych wspólnot Zgromadzenia.

A wszystko to sprawa- JEZUSA MIŁOSIERNEGO.

dOłĄcZ Do nAs

Ufajmy Panu!