Pierwsze kroki


20161120_123905

„Twój jestem, Panie, i do Ciebie jedynie pragnę należeć. Twoja jest dusza moja, rozum mój, wola moja i tylko Ciebie mam poznawać i miłować, jako pierwszy początek mój i odpocznienie moje.”

bł. ks. Michał Sopoćko

Co zrobić, gdy w sercu odkrywasz to ogromne pragnienie, by należeć do Jezusa Miłosiernego, by być z Nim i dla Niego?

Warto podjąć PIERWSZE KROKI, które mogą wydawać się trudne, ale są potrzebne- dla Ciebie samej.

Zapraszamy Cię na rekolekcje- krótsze- weekendowe- lub dłuższe.

Możesz przyjechać na dni wyciszenia lub na taki szczególny czas jaki możesz spędzić w którymś z domów formacyjnych. Jeden jest w Myśliborzu ( dwa domy rekolekcyjne) oraz w Bledzewie (dom postulatu i nowicjatu). Ten czas może pomóc w tworzeniu więzi między nami.

Gdy jesteś już w momencie decyzji i chcesz wstąpić do Zgromadzenia zadzwoń, umów się na spotkanie bądź termin przyjazdu. Również w tym czasie możesz zadbać o potrzebne dokumenty:

  1. Świadectwo chrztu
  2. Opinia ks. Proboszcza
  3. Zaświadczenie od lekarza o ogólnym stanie zdrowia
  4. Życiorys (ogólny).

Mistrzynią  postulantek i nowicjuszek jest s. Eliza
(tel. 697 227 188 )

s_eliza

Ufajmy Panu!