Kalendarium

Ważniejsze daty z życia księdza Michała Sopoćki (1888-1975)

11 XI 1888 – Urodził się w Juszewszczyźnie (Nowosady) jako syn Wincentego i Emilii z Pawłowiczów.

1901 – Rozpoczęcie nauki w szkole ludowej w Zabrzeziu.

1902- 1906 – Nauka w szkole miejskiej w Oszmianie.

1907/ 1908 – Nauczanie w szkole parafialnej w Zabrzeziu.

16 XII 1910 – Wstąpienie do Seminarium Duchownego w Wilnie.

15 VI 1914 – Święcenia kapłańskie z rąk bpa Franciszka Karewicza.

5 VIII 1914 – Nominacja na wikariusza w Taboryszkach.

29 IX 1918 – Wyjazd z Taboryszek do Warszawy.

7 X 1918 – Początek studiów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

22 II 1919 – Nominacja na kapelana w wojsku polskim, przez bpa Stanisława Galla.

1922 – Rozpoczęcie studiów w Państwowym Instytucie Pedagogicznym w Warszawie.

1924 – Poświęcenie rozbudowanego kościoła na Marymoncie w Warszawie

8 XII 1924 – Przyjazd do Wilna

8 VIII 1927 – Nominacja przez abpa Romualda Jałbrzykowskiego na ojca duchownego alumnów.

26 IX1929 – Poświęcenie odbudowanego kościoła wojskowego pw. św. Ignacego w Wilnie

1932 – Zwolnienie z funkcji ojca duchownego i z duszpasterstwa wojskowego.

25 V 1933 – Pierwsze spotkanie z s. Faustyną Kowalską

I 1934 – Początek malowania obrazu Jezusa Miłosiernego.

1936 – Pierwsze publikacje poświęcone Miłosierdziu Bożemu

25 IX 1938 – Ostatnie spotkanie z umierającą siostrą Faustyną.

Lato 1939 – Przygotowania do budowy kościoła Miłosierdzia Bożego.

3 II 1942 – Początki nowego Zgromadzenia.

3 III 1942- 14 VIII 1944 – czas ukrywania się w Czarnym Borze przed aresztowaniem.

16 XI 1944 – Przyjęcie ślubów prywatnych kandydatek do nowego Zgromadzenia.

6 IX 1947 -Przyjazd do Białegostoku i początek wykładów w Seminarium Duchownym w Białymstoku. Nominacja na dyrektora Archidiecezjalnego Bractwa Trzeźwości. Zorganizowanie kursu katechetycznego w Białymstoku.

X 1955 – Początek stałej posługi duszpasterskiej w kaplicy Sióstr Misjonarek św. Rodziny przy ul. Poleskiej.

10 XII 1956- Prośba do Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego o wstawiennictwo do Stolicy Apostolskiej w sprawie ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego.

28 XI 1958 – Pismo Kongregacji św. Oficjum z zakazem rozszerzania nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego według objawień siostry Faustyny wraz z napomnieniem Kongregacji dla księdza Sopoćki.

18 IX 1962 – Zwolnienie ze stanowiska profesora w Seminarium Duchownym i przejście na emeryturę.

VIII 1966 – Dalsze starania wobec Episkopatu Polski co do kultu Miłosierdzia Bożego

26 I 1973 – Petycja do Prymasa kard. Wyszyńskiego o ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego w Niedzielę Przewodnią.

15 II 1975 – Zgon w domu przy ul. Poleskiej.

4 XII 1987 – Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym.

28 IX 2008 – Beatyfikacja w Białymstoku

Ufajmy Panu!