Obłóczyny 2023

 

W święto św. Tomasza Apostoła w naszym Domu nad jeziorem w Myśliborzu 5 naszych Sióstr Postulantek rozpoczęło kolejny etap formacji w naszym Zgromadzeniu. Uroczystością obłóczyn rozpoczęły 2-letni Nowicjat – „Szkołę Pana Jezusa”.

Siostry nowicjuszki otrzymały granatową sukienkę i biały welon oraz Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. 

 

          Miłosierny Boże, dziękujemy Ci za dar powołania naszych Sióstr nowicjuszek: s. Elżbiety, s. Magdaleny, s. Agnieszki, s. Nikoliny  i s. Karoliny.

Ufajmy Panu!