Aktualności


Namiot miłosierdzia jest inicjatywą w powijakach.  Pierwsze grupy osób modlących się za dzieci niedawno zostały założone. Powstaje projekt logo tej grupy. Namioty miłosierdzia są w diecezji tarnowskiej, lubelskiej i łomżyńskiej.

Ufajmy Panu!